Nodarbību izmaksas DK SLIDOTPRIEKS

(2016. / 2017. gada sezonā)

Slidot Apmācības vai IESĀCĒJU grupa

Abonements 65.00 EUR mēnesī par 8 ledus nodarbībām.
Par katru nākamo nodarbību stundu virs 8-ās, + 7.00 EUR.

Abonementi Mazajai vai ILZES grupai:

                                                                          Standarta                       Ikšķiles                          Ogres
*                                                                      abonements                novada iedz.                novada iedz.
2 reizes nedēļā
(līdz  8 st. mēnesī) ………….. 130,00 EUR ………… 125.00 EUR …………… 115.00 EUR
3 reizes nedēļā (līdz 12 st. mēnesī) ………….. 180.00 EUR ………… 175.00 EUR …………… 155.00 EUR
4 reizes nedēļā (līdz 16 st. mēnesī) ………….. 220.00 EUR ………… 215.00 EUR …………… 190.00 EUR

Abonementi Vidējai vai MARTAS grupai:

                                                                          Standarta                       Ikšķiles                          Ogres
*                                                                      abonements                novada iedz.                novada iedz.
3 reizes nedēļā
(līdz 12 st. mēnesī) ………… 180,00 EUR ……….. 175.00 EUR …………… 155.00 EUR 4 reizes nedēļā (līdz 16 st. mēnesī) ………….. 220.00 EUR ………… 215.00 EUR …………… 190.00 EUR
5 reizes nedēļā (līdz 20 st. mēnesī) ………….. 250,00 EUR …………. 245.00 EUR …………… 215.00 EUR

Abonementi Lielajai vai VIOLAS grupai:

                                                                          Standarta                       Ikšķiles                          Ogres
*                                                                      abonements                novada iedz.                novada iedz.
6 reizes nedēļā (līdz 24 st. mēnesī) ………….. 280.00 EUR …………. 275.00 EUR …………… 245.00 EUR

 

Ikšķiles un Ogres novada iedzīvotājiem, nodarbības daļēji tie segtas no attiecīgās pašvaldības budžeta.

Apmeklējums tiek uzskaitīts par katru apmeklēto ledus nodarbības stundu. Mazās, Vidējās un Lielās grupas abonementiem par VFS un horeogrāfijas nodarbībām atsevišķa samaksa netiks piemērota.

 Citas izmaksas!

Mazās vai ILZES grupas audzēkņiem, par katru nākamo nodarbības stundu virs abonementa 3 reizes nedēļā, tiek piemērota samaksa + 12,00 EUR par katru nākamo nodarbības stundu.

Vienas nodarbības maksa, nepērkot abonementu, 20,00 EUR/stundā.

Piedaloties sacensībās, dalībniekam, bez organizatoru noteiktās sacensību dalības maksas, jāapmaksā arī  Trenera dienas nauda. Tā sastāda 10,00 EUR no katra sportista.